עגלת קניות יש לך 0   מוצרים בסל הקניות
ofna-im מובילים את שוק האופניים המתקלים אופני העיר ואופני הנשים בישראל
 
 
 
רשימת תפוצה
להצטרפות לרשימת התפוצה
הכנס את כתובת הדוא"ל שלך:

 שלח

חיפוש באתר
חיפוש


תקנון תחרות אופני אלקטרה בשיתוף רשת קולנוע לב

דף הבית >> תקנון תחרות אופני אלקטרה בשיתוף רשת קולנוע לב
מידע כללי והגדרות
 • אתר בתי הקולנוע לב, רשת בתי הקולנוע לב, בשיתוף אתר וחברת ELECTRABIKE (להלן "מקימי התחרות/ האתרים ") מקיימים תחרות בין רוכשי כרטיסים לסרט "וואג'דה", בשאלה "מדוע אתם רוצים לזכות באופני אלקטרה?" .
 • התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס גם לנקבה באופן מקביל ושווה.
 • בכל פנייה בנושא התחרות ניתן לפנות אלינו דרך ה"צור קשר" באתר.
 • תקנון זה מפורסם הן באתרי החברה, והן בדף הפייסבוק של "האתרים " ויהיה זמין לכל תקופת התחרות.
תקופת התחרות
 • התחרות תתקיים בין התאריכים 28.11.13  (יום חמישי)בשעה 8:00 עד  05/12/13 (יום חמישי) בשעה 23:59.
 • "מקימי התחרות " שומרים לעצמם את הזכות להאריך את תקופת התחרות בכל עת ולכל פרק זמן שירצו. כמו כן, " מקימי התחרות " שומרים לעצמם את הזכות לקצר, לדחות או לבטל את התחרות או חלק ממנה ע"פ שיקול דעתם הבלעדית ובכל עת, ולא תהא למשתתפי התחרות כל טענות או דרישות כלפיו.
משתתפי התחרות
 • רוכשי כרטיסים ברשת בתי הקולנוע לב בלבד, שידרשו להציג את הכרטיס בעת הזכייה. יש לשמור את הכרטיס עד מסירת הפרס.
הזוכה והפרס
 • הזוכה יקבע ביום 22.12.13 ע"י נציגי הנהלת חברת ELECTRABIKE.
 • הזכייה תהיה על פי שיפוט הנהלת החברה למי שרשם את משפט הכי משכנע.
 • זוכה התחרות במקום הראשון יזכה בפרס מתנת חברת " ELECTRABIKE"- באופני נוחות של חברת אלקטרהבייק, על פי מלאי החברה בארץ או בחול ביום  22.12.13
 • במידה ולא יהיו לחברה אופניים לספק, יוזמן דגם חילופי מחול, או יוחלף בדגם אחר, על פי שיקול דעת החברה.
 • האחריות הבלעדית על אספקת הפרס, טיבו ואיכותו הם של היצרן/המשווק/היבואן " חברת ELECTRABIKE " ואין חברת "לב" אחראית לכך באופן כלשהו. " חברת ELECTRABIKE " שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרס לזוכה בכל עת ולא תהא לו כל דרישה לפיצוי. עצם ההשתתפות בתחרות אינה מקנה פרס כלשהו.
 • התחרות נושאת פרס למקום הראשון בלבד.
 • אין להמיר ולהחליף את הפרס. הזוכה יחתום על כך שקיבל את הפרס.
 • הזוכה במקום הראשון יקבל את הפרס עד 45 ימי עסקים מסוף התחרות. עלולים להיות עיכובים בשליחת הפרס אל הזוכה - לזוכה לא תהא כל טענה או דרישה בגין עיכוב מכל סיבה שהיא.
 • הפרס יימסר לזוכה בסוכנות מורשה מטעם החברה, בתיאום מראש. הזוכה יצטלם עם נציג החברה ולבדו יחד עם הפרס במעמד המסירה .
 • תמונת הזכייה/ הזוכה במעמד המסירה/ הזוכה והפרס יפורסמו בפייסבוק של החברה,  ELECTRABIKE, ישראל/ בינלאומי/ ו בפייסבוק של רשת קולנוע לב.
 • ההודעה על הזוכה תתפרסם ביום ראשון, ה- 22.12.13 עד השעה 14:00 .
 • ההודעה תפורסם הן באתר והן בדף הפייסבוק של " ELECTRABIKE ". החברה תפנה לזוכה דרך פרטי ההתקשרות שהשאיר בפייסבוק.
 • במידה והזוכה לא ייצור קשר עם "האתר" ולא ייענה להודעת "האתר" או הודעה לגבי זכייתו בפרס תוך שבועיים ימים, הפרס יוענק למקום השני בתחרות, ולא תהא לזוכה במקום הראשון כל טענה או דרישה לפיצוי כלשהוא.
 • עורכי והנהלת " ELECTRABIKE" מתחייבים לשיפוט אובייקטיבי ומדויק של משפטי המשתתפים.
 • הזוכה יציג בפני מקימי התחרות את הכרטיס שרכש. ללא הכרטיס, לא יוכל לקבל את הפרס.
תנאים להשתתפות
 • התחרות הינה ברוח טובה,– המשתתפים מתחייבים להיצמד אל כללי התחרות ותקנון זה. אין להשתמש באמצעים שאינם כשרים או בכל פעולות שלא כדין, לרבות שינוי וזיוף (הן בפייסבוק והן באתר), פריצה לתוכנות השונות באתר או אל מערכות המידע שבאתר.
 • כמו כן, המשתתפים ישמרו על רוח לשון יפה בעת פרסום בפייסבוק. במקרים אלו, רשאי "האתר" לפסול את המשתתפים האלו ואף לפעול נגדם כמקובל בחוק.
 • המשתתפים לא ינקטו בפעולות כלשהן על מנת למנוע זכיית משתתף אחר בכל דרך שהיא. במקרים אלו, רשאי "האתר" לפסול את המשתתפים האלו ואף לפעול נגדם כמקובל בחוק.
 • עצם השתתפות בתחרות מהווה אישור לקבלת תקנון זה על כל סעיפיו וקבלת "תנאי השימוש". המשתתפים מוותרים על כל זכות או דרישה כלשהיא בעצם קבלת תקנון זה.
אחריות
 • המשפטים שירשמו ע"י המשתתפים בתחרות כפופים לתנאי התקנון באתר.
 • משתתפי התחרות מתחייבים כי "המשפט" שלהם וכי אינם עוברים על תקנות זכויות יוצרים וקניין רוחני בנוגע למשפט עצמו, פרטיו ותמונתו.
 • "האתר" לא יהיה אחראי על הפרות מסוג זה. כל זכויות היוצרים שנאשמו ע"י המשתתפים יהיו שייכים לאתר.
 • בעלי "האתר" יהיו הבעלים הבלעדיים על תכנים אלו והמשתתפים מוותרים מראש על כל זכות בנוגע למשפט ולתמונותיהם ולא תהא כל טענה או דרישה – מוסרית או כספית. "האתר" יוכל לעשות כל שימוש שיחפוץ בנוגע למשפטי המשתתפים, לרבות מסחורו ופרסומו באמצעי המדיה השונים.
 • "האתר" רשאי לפרסם את שמות ותמונות המשתתפים בכלל והזוכה בפרט וכלל המשתתפים מאשרים בזאת כי "האתר" יוכל לעשות שימוש בפרטיהם בעיתון, בטלוויזיה, ברדיו, באינטרנט או בכל אמצעי מדיה אחר. כמו כן, "האתר" רשאי שלא לפרסם את פרטי זוכה התחרות.
 • מתמודד שלא עמד בתנאי התקנון (להלן התקנון) או שנפסל בגין הפרת סעיפי רוח התחרות - תיפסל השתתפותו וזכייתו ולא תהא לו שום טענה או דרישה לפיצוי כלשהו. במקרה זה, הזוכה יהיה המקום השני בתחרות.
 • משפט שלא נרשם ברוח טובה, ויכלול מילים שאינם ניתנים לפרסום בגין תוכן פוגע, יוסר המידע מן האתר/ הפייסבוק- עם קבלת המידע למנהלי האתר/ החברה. אתר בתי הקולנוע לב, רשת בתי הקולנוע לב, בשיתוף אתר וחברת חברת ELECTRABIKE (להלן "מקימי התחרות/ האתרים ") אינם אחראיים בשום דרך על התוכן שירשם ע"י משתפי התחרות.
 • למען הסרת ספק - משתתפי התחרות מאשרים בזאת כי לא תהא להם כל זכות, טענה או דרישה כלשהיא בנוגע לתקלות או טעויות במידה וייווצרו על ידי "האתר" או בנוגע לכל נזק ישיר או עקיף (כדוגמת הוצאות כלשהן) שייגרם להם עקב התחרות או הפעולות שיתבצעו על ידי "האתרים" במהלך התחרות. "האתרים" לא יהיה אחראי לכל שיבוש או הפרעה שתהיה במהלך התחרות, אשר יפריע לבחירה או להשתתפותו בתחרות, ולמשתתפים לא תהא כל דרישה לפיצוי.
 • כל עלות נוספת, מלבד עלות הפרס ומסירתו לזוכה, לרבות מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מסוג כלשהו, יחולו על זוכה הפרס ויהיו על אחריותו בלבד (במידה ואכן יחולו). "האתר" מסיר מעצמו את האחריות לכך ולא יהיה אחראי לכל תשלום מס בקשר לזכיית הפרס.
 • לאחר זכייתו בפרס, יתחייב הזוכה להצהיר בכתב או במייל כי זכייתו לא הושגה בדרכים שהפרו תקנון זה. במידה ויתברר כי הזוכה לא היה זכאי לפרס, זוכה הפרס ישיב את הפרס או את השווי שלו אל "האתר".
 • אין לערער על תוצאות הבחירות, אשר תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור.
 • כל נושא ועניין הקשורים לתקנון זה ולתחרות זו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השרון ונתניה.
 
 
 
 
רווח
 
צורות תשלום מכבדים את כל כרטיסי האשראי שלח לחבר שלח לחבר   האתר מאובטח בטכנולוגיית SSL שיתופי ssl
לייבסיטי - בניית אתרים